[  2022-02-05 - 2022-02-05 ] [ บริษัท เอสซีจี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ]  Running 13.00น. ออก 2 ทาง
 [  2022-02-07 - 2022-02-13 ] [ Singha E-san Open 2022 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2022-02-16 - 2022-02-16 ] [ กอล์ฟ กต.ตร.ขอนแก่น ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-03-11 - 2022-03-11 ] [ ชมรมกอล์ฟเทคโนไทย-เยอรมันขอนแก่น ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-03-12 - 2022-03-13 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-03-25 - 2022-03-25 ] [ ชมรมคณะเกษตร มข. ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-03-26 - 2022-03-26 ] [ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทย์ศาสตร์ มข. ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-03-27 - 2022-03-27 ] [ สวนกุหลาบขอนแก่น ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-06-28 - 2022-07-01 ] [ Thailand LPGA(สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี) ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-09-19 - 2022-09-25 ] [ SINGHA-SAT Thailand PGA 2022 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2022-12-12 - 2022-12-16 ] [ คัดตัวทีมชาติ ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า