[  2021-07-03 - 2021-07-04 ] [ สมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น ]  Running 7.00 น. ออก 2 ทาง
 [  2021-07-10 - 2021-07-11 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-08-07 - 2021-08-08 ] [ Thailand junior development tour 2021 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-08-16 - 2021-08-22 ] [ Singha E-San Open 2021 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2021-10-31 - 2021-10-31 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเลนจ์ ครั้งที่ 3 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2021-11-20 - 2021-11-21 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-12-11 - 2021-12-12 ] [ Thailand junior development tour 2021 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-12-20 - 2021-12-26 ] [ SINGHA-SAT TDT 2021 and Thailand PGA 2021 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2022-02-05 - 2022-02-06 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-03-12 - 2022-03-13 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า