[  2022-05-30 - 2022-06-03 ] [ เก็บตัวฝึกซ้อม ทีมชาติไทย ]  Running 08.00 น.
 [  2022-06-18 - 2022-06-19 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2565-2566 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-06-28 - 2022-07-01 ] [ Thailand LPGA(สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี) ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-07-09 - 2022-07-09 ] [ การไฟฟ้าเขตอุดร ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2022-07-16 - 2022-07-17 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2565-2566 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-09-19 - 2022-09-25 ] [ SINGHA-SAT Thailand PGA 2022 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2022-10-22 - 2022-10-23 ] [ กอล์ฟเยาวชน สิงห์เหนือ-สิงห์อีสาน ]  Running 07.00 น.ออก 2 ทาง
 [  2022-12-12 - 2022-12-16 ] [ คัดตัวทีมชาติ ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2023-02-11 - 2023-02-12 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2565-2566 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า