[  2021-05-07 - 2021-05-07 ] [ ชมรมกอล์ฟคณะเกษตร มข ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2021-05-10 - 2021-05-16 ] [ Singha E-San Open 2021 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2021-06-20 - 2021-06-20 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเลนจ์ ครั้งที่ 1 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2021-07-10 - 2021-07-11 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking ปี 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-08-07 - 2021-08-07 ] [ Thailand junior development tour 2021 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-08-22 - 2021-08-22 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเลนจ์ ครั้งที่ 2 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2021-10-31 - 2021-10-31 ] [ สิงห์ขอนแก่นชาเลนจ์ ครั้งที่ 3 ]  Shot-Gun 12.00น.
 [  2021-11-02 - 2021-11-05 ] [ SINGHA-SAT TDT 2021 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2021-11-08 - 2021-11-13 ] [ Thailand PGA 2021 ]  ปิดสนามเต็มวัน
 [  2021-11-20 - 2021-11-21 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2021-12-11 - 2021-12-12 ] [ Thailand junior development tour 2021 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า
 [  2022-02-05 - 2022-02-06 ] [ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2564-2565 ]  ปิดสนามครึ่งวันเช้า